Killehill konsult

Exempel på uppdrag jag haft och som jag gärna genomför fler av

Webb - ökad försäljning via nätet
Utveckla hemsidor
Affärsplaner
Styrelseuppdrag
Förbättringsarbeten
Copy (autodidakt, men vass)
Förklara och visualisera knepiga områden 

Stefan Killander foto Erik Flyg

Uppdrag jag genomfört - och som jag är lite stolt över:

Byggt upp en konsultgrupp på 30 konsulter. En verksamhet som senare såldes till ett börsnoterat företag

Utvecklat hemsidor för ett företag i den finansiella branschen, en agent för accessoarer, en konsult och en e-shop

Utarbetat en affärsplan för nytt webbaserat företag som skulle bli alternativ och komplement till den verksamhet som gav mig uppdraget. 

Startat "Mina Sidor" på två olika företag. Lobbingarbetet för att få till detta var största utmaningen

Tagit fram affärsplan för ett företag som därmed fick en tydligare inriktning. Företaget såldes senare till en bank, där affärsplanen återanvändes

Ökat försäljningen via nätet på ett större företag. Försäljningen ökade under min tid med några hundra procent delvis tack vare mina åtgärder

Föredragshållare externt och internt kring internet, webb, kommunikation, försäljning
 

Uppdrag jag gärna tar på mig:

Utveckla hemsidor där min kunskap om verksamhet, design, copy, ekonomi och webbutveckling utnyttjas

Utreda och föreslå ansvar, organisation och processer kring internet och webb. Underförstått - jag har en hel del erfarenhet i ämnet

Skriva säljande text till hemsidor 

Analysera, ureda och förklara komplicerade produkter och tjänster. Förklara i text eller guider - ett riktigt specialområde för mig - född pedagog

Ta fram eller granska affärsplaner eller affärs- och produktidéer

Granska och föreslå åtgärder på hemsidor i syfte att öka försäljningen och få fler nöjda kunder

Tar gärna på mig styrelseuppdrag inom konsumentorienterade företag